Truyện mới cập nhật

Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền
67,567

Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền

Chapter 33
Vạn Tra Triều Hoàng [Thiên Băng Team]
99,069

Vạn Tra Triều Hoàng [Thiên Băng Team]

Chapter 111.2
Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
57,601

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Chapter 370
Thần Võ Thiên Tôn
59,732

Thần Võ Thiên Tôn

Chapter 343
Phàm Nhân Tu Tiên
29,240

Phàm Nhân Tu Tiên

Chapter 124
Trên Người Ta Có Một Con Rồng
111,441

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Chapter 371
Yêu Giả Vi Vương
42,367

Yêu Giả Vi Vương

Chapter 238
Thần Cấp Thấu Thị
104,091

Thần Cấp Thấu Thị

Chapter 196
Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế
81,592

Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế

Chương 399: Biển hoa dưới lòng đất
Mao
21,983

Mao

Chapter 77
Ba Mươi Sáu Kế Sủng Phu Của Thần Y Kiêu Ngạo
55,580

Ba Mươi Sáu Kế Sủng Phu Của Thần Y Kiêu Ngạo

Chap 18
Ngạo Thị Thiên Địa
42,011

Ngạo Thị Thiên Địa

Chapter 330
Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
85,733

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Chapter 183
Tu La Kiếm Tôn
75,115

Tu La Kiếm Tôn

Chapter 225
Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống
86,217

Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống

Chapter 289
Võ Nghịch
18,770

Võ Nghịch

Chapter 153
Giản Giới
83,864

Giản Giới

Chapter 138
Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
27,145

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Chapter 209
Kiếm Vũ
55,526

Kiếm Vũ

Chapter 203
Ta Không Phải Nhân Vật Phản Diện
37,069

Ta Không Phải Nhân Vật Phản Diện

Chapter 43
Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống
97,178

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống

Chapter 209
Y Võ Chí Tôn
10,938

Y Võ Chí Tôn

Chapter 308
Võ Động Càn Khôn
62,764

Võ Động Càn Khôn

Chapter 131
Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng
21,381

Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng

Chapter 46
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn
92,119

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn

Chapter 172
Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo
66,567

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo

Chapter 144
Long Vương Truyền Thuyết
56,960

Long Vương Truyền Thuyết

Chapter 246
Đấu La Đại Lục
67,686

Đấu La Đại Lục

Chapter 297
Nghịch Thiên Tà Thần
158,456

Nghịch Thiên Tà Thần

Chapter 368
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi
101,398

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Chapter 171
Tối Cường Thần Vương
67,027

Tối Cường Thần Vương

Chapter 212
Vua Cướp Biển
41,468

Vua Cướp Biển

Chapter 994
loadingĐang xử lý