Truyện mới cập nhật

Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền
76,927

Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền

Chapter 33
Vạn Tra Triều Hoàng [Thiên Băng Team]
121,074

Vạn Tra Triều Hoàng [Thiên Băng Team]

Chapter 111.2
Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
219,661

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Chapter 370
Thần Võ Thiên Tôn
59,732

Thần Võ Thiên Tôn

Chapter 343
Phàm Nhân Tu Tiên
29,240

Phàm Nhân Tu Tiên

Chapter 124
Trên Người Ta Có Một Con Rồng
167,455

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Chapter 371
Yêu Giả Vi Vương
72,688

Yêu Giả Vi Vương

Chapter 238
Thần Cấp Thấu Thị
140,641

Thần Cấp Thấu Thị

Chapter 196
Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế
194,085

Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế

Chương 399: Biển hoa dưới lòng đất
Mao
23,888

Mao

Chapter 77
Ba Mươi Sáu Kế Sủng Phu Của Thần Y Kiêu Ngạo
85,408

Ba Mươi Sáu Kế Sủng Phu Của Thần Y Kiêu Ngạo

Chap 18
Ngạo Thị Thiên Địa
77,622

Ngạo Thị Thiên Địa

Chapter 330
Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
102,131

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Chapter 183
Tu La Kiếm Tôn
98,716

Tu La Kiếm Tôn

Chapter 225
Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống
120,843

Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống

Chapter 289
Võ Nghịch
27,561

Võ Nghịch

Chapter 153
Giản Giới
111,824

Giản Giới

Chapter 138
Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
50,853

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Chapter 209
Kiếm Vũ
83,830

Kiếm Vũ

Chapter 203
Ta Không Phải Nhân Vật Phản Diện
44,181

Ta Không Phải Nhân Vật Phản Diện

Chapter 43
Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống
122,234

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống

Chapter 209
Y Võ Chí Tôn
10,938

Y Võ Chí Tôn

Chapter 308
Võ Động Càn Khôn
91,665

Võ Động Càn Khôn

Chapter 131
Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng
31,114

Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng

Chapter 46
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn
134,724

Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Sủng Thê Quá Cường Hãn

Chapter 172
Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo
96,176

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo

Chapter 144
Long Vương Truyền Thuyết
69,283

Long Vương Truyền Thuyết

Chapter 246
Đấu La Đại Lục
75,973

Đấu La Đại Lục

Chapter 297
Nghịch Thiên Tà Thần
189,570

Nghịch Thiên Tà Thần

Chapter 368
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi
118,575

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Chapter 171
Tối Cường Thần Vương
114,511

Tối Cường Thần Vương

Chapter 212
Vua Cướp Biển
50,136

Vua Cướp Biển

Chapter 994
loadingĐang xử lý