Truyện mới cập nhật

Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền
75,626

Bắt Đầu Với Chí Tôn Đan Điền

Vạn Tra Triều Hoàng [Thiên Băng Team]
114,756

Vạn Tra Triều Hoàng [Thiên Băng Team]

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
170,265

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Thần Võ Thiên Tôn
59,732

Thần Võ Thiên Tôn

Phàm Nhân Tu Tiên
29,240

Phàm Nhân Tu Tiên

Trên Người Ta Có Một Con Rồng
160,200

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Yêu Giả Vi Vương
61,635

Yêu Giả Vi Vương

Thần Cấp Thấu Thị
131,457

Thần Cấp Thấu Thị

Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế
148,166

Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế

Mao
22,865

Mao

Ba Mươi Sáu Kế Sủng Phu Của Thần Y Kiêu Ngạo
81,330

Ba Mươi Sáu Kế Sủng Phu Của Thần Y Kiêu Ngạo

Ngạo Thị Thiên Địa
72,611

Ngạo Thị Thiên Địa

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
97,044

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Tu La Kiếm Tôn
96,131

Tu La Kiếm Tôn

Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống
106,345

Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống

Võ Nghịch
25,503

Võ Nghịch

Giản Giới
101,671

Giản Giới

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
49,573

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Kiếm Vũ
74,201

Kiếm Vũ

Ta Không Phải Nhân Vật Phản Diện
42,868

Ta Không Phải Nhân Vật Phản Diện

loadingĐang xử lý