Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi
Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi Đánh giá: 4/5 - 113811 Lượt đánh giá.

Nội dung

Ngọc Ngôn Tôn Thượng được xưng là tu tiên giới đệ nhất nhân, đợi 1 vạn 6000 năm cuối cùng cũng nhận được một đồ đệ, tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó . . . nàng quải ( ~ chết, nhưng quải dùng nhiều trong game hơn ). Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó . . . nàng lại quải. Vì thế hắn lại thu một đồ đệ tỉ mỉ dạy bảo, che chở, sau đó . . . nàng vẫn quải.

Danh sách chương

Admin TopTruyenHay.Net
Administrators Like PAGE
loadingĐang xử lý